Katolicki Telefon Zaufania

Katolicki Telefon Zaufania w Poznaniu nieprzerwanie służy potrzebującym już od 41 lat.

Wszystko zaczęło się od spotkań małej grupy przyjaciół, która przyłączyła się do wcześniejszej inicjatywy Gdańskiego Telefonu Zaufania ANONIMOWY PRZYJACIEL i postanowiła założyć taki sam w Poznaniu. Był rok 1974. W czasach PRL-u wydawało się czymś nierealnym, aby taka oddolna inicjatywa utrzymała się przez dłuższy czas. Dla Boga jednak nie ma nic niemożliwego. Telefon zaistniał 25 kwietnia 1974 roku dzięki zaufaniu ks. Zbigniewa Pawlaka, opiekuna i pierwszego nieformalnego kapelana Telefonu oraz ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który wyraził zgodę na ogłoszenie w kościołach Poznania informacji o działalności Katolickiego Telefonu Zaufania i wywieszenie plakatów na parafialnych tablicach ogłoszeń. W 1980 roku informację o Telefonie zamieszczono w gazecie „Głos Wielkopolski”, która pozostała już na jej łamach (poza stanem wojennym) do końca PRL-u.

Koszty finansowe funkcjonowania tej inicjatywy przez ponad 30 lat dobrowolnie ponosili sami wolontariusze. Dziś KTZ ma już swój statut, zarząd oraz kapelana. Korzysta z gościnności Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która udostępniła stosowną siedzibę i pokrywa koszty prowadzenia rozmów.

Sam numer KTZ zmieniał się w ciągu tych lat, ale idea pomocy i dewiza każdego wolontariusza pozostała – trwanie przy osobie cierpiącej i potrzebującej, porady i wsparcia, szacunek dla jej światopoglądu czy wyznania, czyli dostępność dla każdego potrzebującego konstruktywnej rozmowy.

Wolontariusze to osoby powyżej 25. roku życia, pracujący zawodowo, osoby wierzące i mocno osadzone w Kościele Katolickim, cechujący się dużym doświadczeniem życiowym i empatią. Utrzymują ze sobą stały kontakt m.in. poprzez comiesięczne Msze św. telefonicznej wspólnoty, dni skupienia, spotkania formacyjne, wyjazdy na szkolenia, dyskusje z ciekawymi ludźmi, podczas których omawiają bieżące problemy, chcąc coraz lepiej służyć dzwoniącym.

Jeśli chcesz porozmawiać, możesz dzwonić codziennie od godz. 17.00 do 21.30 pod numer telefonu: 61 865 1000.